Izolator akumulatorów

System ładowania dodatkowego akumulatora, izolator akumulatorów z serii SLA

Urządzenie ma za zadanie ładować dodatkowy akumulator podczas pracy silnika samochodu i nie dopuścić do rozładowania głównego akumulatora podczas postoju. Urządzenie monitoruje napięcie głównego akumulatora – jeśli wykryje jego wzrost ponad 13,5V, co dzieje się tylko podczas pracy alternatora, to zewrze swoje styki powodując przepływ prądu do dodatkowego akumulatora. Jednocześnie zaświeci się kontrolka informująca o tym użytkownika. Po unieruchomieniu silnika układ rozewrze swoje styki aby nie dopuścić do rozładowania głównego akumulatora. Rozładowanie akumulatora uniemożliwiłoby późniejszy rozruch silnika. Izolator może współpracować z panelem kontrolnym SLA-PK.

Taki sposób działania zapewnia:

  • Akumulator podstawowy jest ładowany zawsze z priorytetem. Po uruchomieniu silnika w pierwszej kolejności naładuje się akumulator podstawowy, a dopiero po jego pełnym naładowaniu rozpocznie się ładowanie dodatkowego. 
  • Jeśli podczas pracy silnika alternator nie będzie w stanie doładować akumulatorów (np. chwilowy duży pobór prądu) to ładowanie akumulatora dodatkowego zostanie przerwane.
  • Umożliwi przy zastosowaniu panelu kontrolnego (stanowiącego wyposażenie dodatkowe) wspomaganie zasilania urządzeń o szczególnie dużym poborze prądu (np. wyciągarki) lub rozruchu silnika.

 

 

Izolator akumulatorów ma zastosowanie w:

  • systemie zasilania przyczepy kempingowej, kamperach,
  • zasilanie wszelkich urządzeń w samochodzie z dodatkowego akumulatora: sprzętu audio, lodówek turystycznych, wyciągarek w samochodach terenowych, CB radia itp.
  • izolowanie akumulatorów w innych systemach.

Schemat połączeń:


Dane techniczne:

Napięcie pracy dla SLAxx 12V
dla SLAxx-24V 24V
Maksymalny prąd ładowania dla SLA40 40A
dla SLA80 80A
dla SLA150 150A
Maksymalny przekrój przewodów zacisków AKU1 i AKU2
dla SLA40 4mm2
dla SLA80 16mm2
dla SLA150 25mm2
Maksymalna wartość bezpiecznika dla SLA40 25A 
dla SLA80 40A
dla SLA150 80A
Zalecana maksymalna pojemność akumulatora dodatkowego dla poszczególnych wersji dla SLA40 do 50Ah
dla SLA80 do 100Ah
dla SLA150 do 250Ah
Rodzaj akumulatora ołowiowe: samochodowe, żelowe, AGM, trakcyjne
Wymiary Wys. 65 mm
Szer. 89 mm
Dł. 70 mm
Temperatura pracy -10°C – 50°C

Instrukcja obsługi

przykładowy schemat połączeń

Wszystkie odbiorniki zalecamy podłączyć poprzez zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem serii ZBxx aby zapobiec rozładowania akumulatora poniżej 10,5V. Kilkukrotne rozładowanie poniżej tej granicy powoduje uszkodzenie akumulatora. Połączenie należy wykonać wg schematu poniżej.


Formularz zamówienia:

Typ urządzenia:

Ilość sztuk:

Płatność

Dane adresowe wysyłki towaru:

Nazwisko i imię lub firma

Ulica, nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Adres e-mail

Telefon

NIP (tylko dla firm)

Dane do faktury (jeśli inne niż dane adresowe wysyłki), Uwagi: