Grzałki

Grzałka G300-12V, G300-24V

Przeznaczenie

Grzałka przeznaczona jest do podgrzewania wody słodkiej w systemach elektrowni wiatrowej, wodnej lub słonecznej. Może być zasilana z:

  • ogniw słonecznych,
  • turbiny wiatrowej lub wodnej jedno i trój fazowej (po zastosowaniu 3 grzałek)
  • z akumulatora
  • z obwodu nadmiaru energii regulatora z serii RL


Sposób podłączenia i montażu

Grzałka podczas pracy musi być zanurzona w wodzie. Poziom wody powinien zawierać się w przedziale 1-3 cm poniżej plastikowej osłonki. Grzałkę można zamontować na dowolnej kryzie i umieścić w bojlerze do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Grzałkę należy podłączyć do źródła prądu stałego lub przemiennego zawracając uwagę aby nie przekroczyć parametrów maksymalnych podanych w danych technicznych. Aby uzyskać większą moc lub napięcie pracy to można połączyć kilka grzałek równolegle lub szeregowo. Jeśli grzałka będzie podłączona do akumulatora to należy zastosować układ zabezpieczający przed głębokim rozładowaniem. W przypadku stosowania prądnic trójfazowych grzałka może być podłączona pod dwie dowolne fazy. Jeśli zachodzi potrzeba wykorzystania wszystkich trzech faz prądnicy to najlepiej podłączyć grzałkę przez prostownik trójfazowy. Kolejną możliwością jest zastosowanie trzech grzałek i podłączanie ich w gwiazdę lub trójkąt. Poniższy schemat ilustruje wszystkie opisane możliwości podłączenia w układach trójfazowych.


Dane techniczne:

Napięcie znamionowedla G300-12V 12V
dla G300-24V 24V
Napięcie maksymalnedla G300-12V 18V
dla G300-24V 35V
Rodzaj napięcie zasilaniaStały, przemienny.
Maksymalna moc300W
Maksymalna temperatura wody100 °C


Instrukcja obsługi

Formularz zamówienia:

Typ urządzenia:

Ilość sztuk:

Płatność

Dane adresowe:

Nazwisko i imię lub firma*

Ulica, nr domu*

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Adres e-mail*

Telefon*

NIP (tylko dla firm)

Uwagi: