Regulator ładowania

Regulator ładowania elektrowni wiatrowej, wodnej lub słonecznej z serii RL

Zamierzając wykorzystać energie słońca lub wiatru zachodzi potrzeba jej magazynowania zwykle w akumulatorach ołowiowych 12V, 24V lub 48V. Konieczna jest również kontrola tego procesu aby nie dopuścić do przeładowania akumulatorów i w konsekwencji szybkiego ich uszkodzenia. Dodatkowo konieczne jest aby regulator miał możliwe małe straty własne aby maksymalne wykorzystać energie wytworzoną. Oferowane urządzenie spełnia powyższe kryteria.

Nadaje się do wszelkich źródeł prądu umożliwiających ładowanie akumulatora 12V, 24 lub 48V takich jak:

  • Ogniwa fotowoltaiczne
  • Prądnice napędzane energią wiatru lub wody
  • Można stosować również jako przystawka do klasycznych prostowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne:

 
Napięcie pracy 12V (dla wersji RLxx)
24V (dla wersji RLxx-24V)
48V (dla wersji RLxx-48V)
Maksymalny prąd dla RL30 30A tj. (dla 12V 360W dla 24V 720W)
dla RL60 60A tj. (dla 12V 720W dla 24V 1440W)
dla RL100 100A tj. (dla 12V 1200W dla 24V2400W)
dla RL15-48V 15A tj. (720W)
dla RL35-48V 30A tj. (1440W)
dla RL60-48V 60A tj. (2880W)
Pobór prądu regulatora (straty własne) Gdy akumulator jest ładowany 4mA max

Gdy akumulator jest naładowany 180mA max

Rodzaj akumulatora ołowiowe samochodowe, żelowe, AGM, trakcyjne ołowiowe
Temperatura pracy 0 – 40°C

 

Instrukcja obsługi

Regulatory posiadają obwodu nadmiaru energii przeznaczony do podłączenia dowolnego urządzenia zasilanego napięciem 12V, 24V lub 48V*. Prąd będzie kierowany na ten obwód gdy nie będzie możliwe zmagazynowanie jej w akumulatorze. Może służyć również jako hamulec elektrodynamiczny. Najprościej wytworzony nadmiar prądu wykorzystać do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w bojlerze. Można stosować grzałki o mocy i napięciu nie mniejszej niż znamionowa urządzeń wytwórczych. Wykorzystywanie tego obwodu jest opcjonalne.

Regulator może współpracować z prądnicą wraz z prostownikiem napędzaną energią wody lub wiatrową jeśli producent przewidział współpracę z akumulatorem 12V, 24V lub 48V* w przypadku gdy producent nie określił jasno czy prądnica nadaje się do ładowania akumulatora należy sprawdzić czy nie przekracza dopuszczalnych napięć według poniższej tabeli.

 

Dopuszczalne napięcia prądnicy wiatrowej lub wodnej:

maksymalne napięcie przy obciążeniu 100%,znamionowe napięcie dla RLxxdla RLxx-24V

dla RLxx-48V

22V37V

78V

maksymalne napięcie biegu jałowego dla RLxxdla RLxx-24V

dla RLxx-48V

50V80V

150

Regulator może również współpracować z ogniwami fotowoltaicznymi wyposażonymi w diodę zabezpieczającą przed cofaniem się prądu (zdecydowana większość ogniw dostępnych na polskim rynku jest wyposażona w takie zabezpieczanie).

Dopuszczalne napięcia ogniw fotowoltaicznych:

regulator napięcie ogniwa fotowoltaicznego
RLxx 15-21V
RLxx-24V 30-42V
Rlxx-48V 60-85V

Podłączenie równolegle dwóch lub więcej źródeł energii np. siłownia wiatrowa i ogniwo fotowoltaiczne do jednego regulatora jest dopuszczalne.

Produkujemy również wersję posiadającą dodatkowe wejście z diodą zwrotną umożliwiającą podłączenie prądnicy prądu stałego lub ogniwa fotowoltaicznego bez diody zabezpieczającej.

*w zależności od wersji.

Proponowany schemat połączeń:

Zabezpieczanie akumulatora przed głębokim rozładowaniem.

Zalecamy podłączanie odbiorników poprzez układ zabezpieczający przed rozładowaniem akumulatora poniżej 10,5V, kilkukrotne rozładowanie ogniwa poniżej tej granicy powoduje uszkodzenie drogiego akumulatora. Zastosowanie układu zabezpieczającego jest konieczne w przypadku podłączania odbiorników które nie potrafią same się wyłączyć po rozładowaniu się akumulatora np. oświetlenie, silniki itp. Natomiast gdy przewidziano prace tylko z odbiornikami mające w swojej strukturze takie zabezpieczenie (np. przetwornica) to stosowanie układu jest zbędne. Więcej informacji.

Formularz zamówienia:

Typ urządzenia:

Wejście z diodą zwrotną:

Ilość sztuk:

Płatność

Dane adresowe do wysyłki towaru:

Nazwisko i imię lub firma*

Ulica, nr domu*

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Adres e-mail*

Telefon*

NIP (tylko dla firm)

Dane do faktury (jeśli inne niż adres wysyłki towaru), Uwagi: