Opis ogólny

Automatyka małej elektrowni z serii PVxx

W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej i wzrostem zainteresowania rozwiązaniami ekologicznymi, wprowadziliśmy do naszej oferty nową rodzinę automatyki z rodziny PVxx. Umożliwiają sterowanie małą elektrownią wykorzystującą energię wiatru, słońca lub wody. Dodatkowo umożliwia współprace z siecią energetyczną w przypadku niewystarczających mocy wytwórczych w stosunku do bieżącego zapotrzebowania. Sterowanie jest całkowicie zautomatyzowane nie wymaga dozoru i okresowej obsługi.

Przeznaczeniem urządzenia jest:

 • zasilanie odbiorników napięcia przemiennego 230V 50Hz z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii (w skrócie AŹE) takich jak: ogniwa fotowoltaiczne, prądnice napędzane energią wody lub wiatru wytwarzające napięcie umożliwiające ładownie akumulatora,
 • w przypadku wyczerpania się akumulatora i zaprzestania generowania wystarczającej ilości energii przez AŹE (noc, brak wiatru) współpraca z siecią energetyczną,
 • zasilanie odbiorników z sieci energetycznej w przypadku przekroczenia dopuszczalnej mocy przetwornicy,
 • w przypadku produkcji nadmiernej ilości energii kierowanie jej na dowolny odbiornik (np. grzałka do podgrzewania wody użytkowej),
 • umożliwianie zasilania odbiorników podczas awarii sieci energetycznej,
 • z powodzeniem może być również wykorzystywana do zasilania urządzeń w terenie gdzie nie ma dostępu do sieci energetycznej. 

Automatyka jest dostępna o mocy wyjściowej 600W, 1000W, 1400W i 2000W i może współpracować z:

 • ogniwami fotowoltaicznych,
 • prądnicami napędzanymi energią wody lub wiatru,
 • dowolnym innym źródłem umożliwiającym ładowanie 12V, 24V akumulatora ołowiowego. 

Urządzenie posiada trzy zasadnicze bloki funkcyjne:

 • układ kontroli ładowania – ma za zdanie nadzorować proces ładowania akumulatora z AŹE i nie dopuścić do jego przeładowania. Dodatkowo w przypadku generowania nadmiernej ilości energii, która nie może być zużyta na bieżące potrzeby i zgromadzona w akumulatorze, kierowanie jej na dowolny odbiornik,
 • zespół przełączników i kontroler stanu naładowania akumulatora – ma za zadnie przełączać odbiorniki 230V 50Hz pomiędzy zasilaniem z sieci energetycznej a AŹE. 
stan zasilania warunek
zasilanie z sieci
podłączono odbiornik o większej mocy niż maksymalna przetwornicy
rozładowany akumulator
tryb pracy UPS
przegrzanie przetwornicy
zasilanie z akumulatora
akumulator naładowany, przełączanie następuje po osiągnięciu ok 13,8V
brak napięcia sieci, .akumulator ma przynajmniej 11,3V

 • przetwornica – zamienia prąd stały na przemienny 230V 50Hz. Poniższy rysunek przedstawia schemat blokowy urządzenia 


Jak dobrać moc przetwornicy.

Jeśli przewiduje się prace w miejscu gdzie nie ma sieci energetycznej automatyka może być zasilać odbiorniki o sumarycznej mocy nie przekraczającej znamionowej przetwornicy, jednak trzeba pamiętać, że niektóre urządzania podczas startu pobierają znacznie więcej energii niż podczas normalnej pracy, są to między innymi: silniki, pompy, transformatory oraz świetlówki. Tego typu urządzania mogą pobierać ok 50%-200% więcej prądu podczas startu i powodować zadziałanie zabezpieczenia przeciw przeciążeniowego, mimo że moc odbiornika nie przekracza mocy przetwornicy. Moc urządzeń wytwórczych może być mniejsza od odbiorników.

Jeśli przewidujemy prace w miejscu gdzie jest dostęp do sieci energetyczne to moc przetwornicy należy dobrać do średniego zapotrzebowania na moc. W przypadku podłączania odbiorników o większej mocy niż znamionowa przetwornicy nastąpi samoczynne przełączanie na zasilanie z sieci energetycznej.

Obwód nadmiaru energii

Automatyka jest wyposażona w obwodu nadmiaru energii przeznaczony do podłączone dowolne urządzenie zasilanie napięciem 12V lub 24V. Prąd będzie kierowany na ten obwód gdy nie będzie możliwe zmagazynowanie jej w akumulatorze. Najprościej wytworzony nadmiar prądu wykorzystać do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w bojlerze. Można stosować grzałki o mocy i napięciu nie mniejszej niż znamionowa urządzeń wytwórczych. Może służyć również jako hamulec elektrodynamiczny lub obwód sterowniczy zamykający dopływ wody do prądnicy wodnej.

Tryb pracy UPS

Automatyka podczas pracy w trybie UPS przełącza się na zasilanie z akumulatora tylko podczas zaniku napięcia sieci energetycznej. Akumulator cały czas jest ładowna w normalnym trybie. Zastosowanie tej funkcji jest przydatne kiedy chcemy:

 • w pełni naładować akumulator,
 • podłączać odbiorniki 230V 50Hz o mocy większej niż maksymalna przetwornicy i uniknąć automatycznego przełączania się na zasilanie z sieci energetycznej z powodu przekroczenia dopuszczalnej mocy przetwornicy,
 • naładować akumulator ponieważ spodziewamy się przerwy w dostawie energii z sieci,
 • podłączyć odbiornik 230V 50Hz który nie może być zasilany modyfikowaną sinusoidą z przetwornicy,
 • wykorzystać automatykę jako zasilacz awaryjny, czas podtrzymania może być bardzo długi ponieważ akumulatory będą cały czas ładowane z alternatywnych źródeł energii,
 • nagrzać ciepłą wodę użytkową (przy założeniu że pod obwód nadmiaru energii mamy podłączoną grzałkę), po naładowaniu akumulatorów prąd będzie kierowany na grzałkę.