Przełącznik automatyka off-grid

Przełącznik przetwornica – sieć P10, P20

Automatyka ma zastosowanie w małych elektrowniach wodnych, wiatrowych lub słonecznych, gdzie istniej sieć energetyczna a źródła energii odnawialnej nie są w stanie zapewnić całkowitego zapotrzebowania na energie. Produkowana jest w wersjach na napięcie akumulatora 12V, 24V, 48V i maksymalny prąd przełączania 10A lub 20A.

Zasada działania

Urządzenie ma za zadanie przełączać pomiędzy zasilaniem z sieci energetycznej a zasilaniem z przetwornicy w zależności od: poziom naładowania akumulatora, obecności napięć sieci i przetwornicy. Przełącznik w sposób ciągły monitoruje poziom naładowania akumulatora oraz obecność napięcia sieci i przetwornicy. Posiada trzy tryby pracy: praca automatyczna, priorytet sieci, priorytet przetwornicy.

PRACA AUTOMATYCZNA

Podczas normalnej pracy gdy obecne są oba napięcie, prąd będzie czerpany z sieci energetycznej i kierowany na wyjście. Po osiągnięciu 13,5V* na pojedynczym akumulatorze przełącznik przełączy na zasilanie z przetwornicy i zaświeci się kontrolka informująca o pracy z przetwornicy. Ponowny powrót na zasilanie z sieci nastąpi po spadku napięcia na akumulatorze poniżej 11V*. Cykl będzie się powtarzał. Napięcie 13,5V* zostało dobrane tak aby przełączenie nastąpiło tylko podczas pracy urządzeń wytwórczych i naładowanym akumulatorze. Próg 11V* uniemożliwia głębokie rozładowanie akumulatora tym samym znacznie przedłuża jego żywotność. Gdy obecne jest tyko napięcie sieci, prąd będzie czerpany z sieci niezależnie od poziomu naładowania akumulatora. Gdy obecne jest tyko napięcie przetwornicy, prąd będzie czerpany z przetwornicy niezależnie od poziomu naładowania akumulatora.

 

 

Tabela przedstawia sposób pracy przełącznika

Obecność napięcie sieci Obecność napięcie przetwornicy Wyjście
Tak Tak Po osiągnięciu powyżej 13,5V* Przetwornicaaż do spadku poniżej 11V* Sieć
Tak Nie Sieć
Nie Tak Przetwornica

*Napięcie dla wersji 12V. Dla napięcia 24V i 48V zobacz tabelę poniżej z danymi technicznymi.

Taki schemat działania przełącznika zapewnia stałe zasilanie odbiorników z optymalnym wykorzystaniem zgromadzonej energii w akumulatorze. Zapewnia również podjęcie odpowiedniej reakcji w przypadku typowych sytuacji takich jak:

  • Brak napięcia sieci. Przełącznik działa wtedy jak zasilacz awaryjny, przełączy się na zasilanie z przetwornicy niezależnie od poziomu naładowania akumulatora.
  • Podłączanie odbiorników o mocy większej niż moc przetwornicy. Przełącznik przełączy się na zasilanie z sieci i zasili odbiorniki o większej mocy niż moc przetwornicy.
  • Uszkodzenie przetwornicy lub akumulatora. Przełącznik przełączy się na stałe na zasilanie z sieci.

PRIORYTET SIECI

W tym trybie pracy prąd będzie czerpany z sieci niezależnie od poziomu naładowania akumulatora. W przypadku zaniku napięcia sieci i obecności napięcia przetwornicy przełącznik przełączy się na zasilanie z przetwornicy. Ten tryb pracy zapewnia stałe naładowanie akumulatora i wykorzystywanie zgromadzonej energii jedynie w przypadku zaniku napięcia sieci.

PRIORYTET PRZETWORNICY

W tym trybie pracy prąd będzie czerpany z przetwornicy niezależnie od poziomu naładowania akumulatora. W przypadku zaniku napięcia przetwornicy i obecności napięcia sieci przełącznik przełączy się na zasilanie z sieci. Ten tryb pracy zapewnia maksymalne wykorzystanie energii zgromadzonej w akumulatorze.

Schemat połączeń 

Dane techniczne:

 
Napięcie akumulatora
12V dla wersji P10

24V dla wersji P10-24V

24V dla wersji P10-48V

Rodzaj akumulatora ołowiowe samochodowe, żelowe, AGM, trakcyjne ołowiowe
Próg przełączania na przetwornicę 13,5V – dla wersji Pxx
27,0V – dla wersji Pxx-24V
54,0V – dla wersji Pxx-48V
Próg przełączania na sieć 11V – dla wersji 12V
22V – dla wersji 24V
44V – dla wersji 48V
Pobór prądu przełącznika 140mA DC max
Maksymalny prąd przełączania 10A (tj. 2300W dla 230V) – dla wersji P10
20A (tj. 4600W dla 230V) – dla wersji P20
Minimalne zabezpieczenie obwodów sieci i przetwornicy bezpiecznik 8A lub mniejszy o działania szybkim dla P10
bezpiecznik 16A lub mniejszy o działaniu szybkim dla P20
Napięcie sieci i przetwornicy 230V AC
Rodzaj przetwornicy współpracującej Przetwornica 230V AC z modyfikowana sinusoida lub pełna sinusoida oraz zabezpieczaniem przeciążeniowym.
Czas przełączania 0,3s
Wymiary Wys. 65 mm
Szer. 89 mm
Dł. 70 mm
Temperatura pracy 0 – 40°C

Urządzenie można przymocować za pomocą dwóch wkrętów 3mm lub przyczepić do standardowej szyny elektrycznej TH-35

Instrukcja obsługi

Formularz zamówienia:

Typ urządzenia:

Ilość sztuk:

Płatność

Dane adresowe do wysyłki towaru:

Nazwisko i imię lub firma*

Ulica, nr domu*

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Adres e-mail*

Telefon*

NIP (tylko dla firm)

Dane do faktury (jeśli inne niż adres wysyłki towaru), Uwagi: