Technologia AGM (Absorbed Glass Mat)

Technologia AGM (Absorbed Glass Mat)

Cały elektrolit uwięziony (wchłonięty) w separatorach z włókna szklanego o wielkiej porowatości, znajdujących się między płytami. Akumulatory wykonane w technologii AGM mają niższą rezystancję wewnętrzną od klasycznych żelowych co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy, szczególnie przy rozładowaniu dużym prądem. Przy tych samych gabarytach mają również nieco większą pojemność gdyż część elektrolitu w akumulatorach żelowych stanowi czynnik żelujący. Są również bardziej odporne na wibracje i wstrząsy. Ta zaleta ma znaczenie w zastosowaniach mobilnych i przenośnych. Bardzo dobrze tolerują ładowanie dużym prądem. Niestety akumulatory te nie są przystosowane do bardzo częstych i głębokich rozładowań tutaj okazują się lepsze klasyczne żelowe, jednak mają znacznie wyższą żywotność podczas pracy buforowej przy umiarkowanej cenie.

Wykres przedstawia różnice pomiędzy akumulatorami żelowymi a AGM.